Over onze missie

Vingers optimaal bewegen voor een betere hersenontwikkeling 

Handen zijn sinds de evolutie een steeds grotere plaats gaan innemen op de hersenschors. Dit ziet u vooral terug in de ontwikkelde duimwerking, een typisch menselijke eigenschap. Grote bewegelijkheid én een goede tastzin zijn belangrijk bij dieren. Het wordt ook wel gezien als één van de belangrijkste factoren in het evolutionaire succes van de mens. 

Kort samengevat komt het hierop neer: hoe beter uw vingers bewegen, hoe slimmer u bent. Dit blijkt eveneens uit wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer kinderen met kleine motoriek bezig zijn, hoe positiever de impact op de ontwikkelingen van hun hersenen. 

Rubiks kubus 
Een Rubiks kubus of Kubik Rubika is een perfecte breinbreker. Hij draagt bij aan een optimale ontwikkeling van handen en hersenen. Hoogbegaafde mensen hebben in het verleden allemaal gespeeld met dergelijke breinbrekers. 

Zowel handen als hersenen zijn belangrijke factoren in het evolutionaire succes van de mens. Onze handen zijn nu net zo belangrijk als gebruik van vuur en voetstappen in het verre verleden. Laat daarom uw kinderen beginnen met een tijdige ontwikkeling. De hoogbegaafde mensen van vroeger zijn namelijk de normale mensen nu, want de menselijke evolutie zet zich alleen maar voort dankzij slimme computers. 


Maak kinderen slimmer 
Spring daarom op tijd in de trein van evolutie en bied kinderen kansen om slimmer te worden dan u op dit moment bent. Bij Breinbrekers is het onze missie om kinderen een beetje hoogbegaafd te maken. Dit vergroot namelijk hun kansen in deze snelle maatschappij. Speed Kubik Rubika zorgt dan ook voor een aangename ervaring. Hij draait alle richtingen op en het is zelfs mogelijk om met één hand te spelen!